MVO

Maatschappelijke verantwoordelijkheden zijn vanzelfsprekend voor organisaties die deel uitmaken van de huidige samenleving. Sociale en maatschappelijke betrokkenheid wordt door Hoist International beschouwd als een wezenlijk onderdeel van haar bestaansrecht en is vastgelegd in het MVO-beleid. Het beleid is een vast onderdeel van het ISO 9001 systeem van Hoist International en ondergaat continu een verbeteringsproces.

 

Hoist International levert zijn bijdrage op drie hoofdvlakken, namelijk milieu, sociale betrokkenheid en veiligheid.

 

Milieu:

 

Hoist International gaat zeer bewust om met zijn eigen bijdrage aan het milieuvraagstuk en stimuleert externe partijen om dit ook te doen. De organisatie tracht de negatieve invloeden tot het minimum te beperken en evalueert jaarlijks de resultaten van deze inspanningen. Wij hanteren verschillende interne richtlijnen om continu te verbeteren.

 

Nieuwe bedrijfsvoertuigen die worden aangeschaft door Hoist International moeten bijvoorbeeld sinds enige jaren voorzien zijn van een A-label, ecolabel of zelfs volledig elektrisch zijn. Daarnaast zijn speciale centrale afvalcontracten afgesloten, waardoor afval wordt gescheiden en hergebruikt. Intern wordt het printen van e-mails en andere bedrijfsstukken ten zeerste afgeraden.

 

Hoist International wil leveranciers bewust maken van de nieuwe ontwikkelingen en kansen op het gebied van milieu, en ze de mogelijkheid geven om hiermee aan de slag te gaan. Daarom worden leveranciers van Hoist International gevraagd hun bijdrage te leveren aan milieubewust ondernemen door tijdens de selectiefase een MVO-beleid aan te tonen. Ook worden werkwijzen en activiteiten van vaste leveranciers jaarlijks beoordeeld en aangescherpt.

 

Tot slot vragen wij onze afnemers na te denken over milieubewust ondernemen en bieden wij de bevestigingen van onze bestellingen het liefst digitaal aan. Certificaten krijgen wij bij voorkeur digitaal aangeleverd.

 

Sociale betrokkenheid:

 

Hoist International onderscheidt zich door zijn sociale karakter en betrokkenheid bij de medewerkers. Werknemers krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid zich binnen het bedrijf te ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld door middel van het volgen van cursussen, waardoor door zowel het bedrijf als de werknemer vooruitgang wordt geboekt.

 

Daarnaast onderhoudt Hoist International contact met oud-medewerkers. Huidige werknemers worden betrokken bij de organisatie door bijvoorbeeld sociale evenementen die meerdere malen per jaar worden georganiseerd. Extern staat Hoist International altijd open voor sponsoracties van zowel organisaties als individuele initiatieven. Wij leveren daar door middel van inzet en financiƫle middelen een actieve bijdrage aan.

 

Veiligheid:

 

Veiligheid staat centraal binnen de organisatie van Hoist International. Voor zowel medewerkers, leveranciers als afnemers worden hier geen concessies gedaan. Dankzij interne risico-inventarisaties worden knelpunten snel zichtbaar en kunnen er acties ondernomen worden om de situatie zo veilig mogelijk te maken. Deze inspecties vinden met enige regelmaat plaats. Ook worden er nieuwe initiatieven ontplooid om de veiligheid te waarborgen en deze worden binnen kort bestek geĆÆmplementeerd.

 

Hoist International is tevens in het bezit van een VCA-certificaat, waarbij wij on site te allen tijde alert zijn en meedenken om knelpunten te voorkomen.